Vizija i misija

Vizija

Svet mašinstva bez operativnih nestabilnosti, svet u kom menadžeri vode svoj posao stabilno, čak u neizvesnim vremenima i nestabilnim tržištima.

Misija

Redukovati operativne nestabilnosti na poslovima mašinskog dizajna i inženjeringa u kompanijama, gde god da se nalaze. Kvalitetom, efikasnošću, fleksibilnošću, pouzdanošću i varijabilnim troškovima pomažemo kompanijama da postanu što agilnije, u cilju maksimiziranja njihovog rasta i profita.