Profil kompanije

Kompanija WEB Inženjering je osnovana 2010. godine, a osnovna delatnost je uslužan inženjering i savetovanje.

Naše usluge mogu unajmiti inženjerske i proizvodne kompanije iz sledećih delatnosti:

 • Kontinualno livenje čelika
 • Proizvodnja čelika elektrolučnim pećima
 • Cevovodi na mašinama
 • Pneumatski transport
 • Industrijsko otprašivanje
 • Noseće čelične konstrukcije
 • Laka transportna oprema
 • Poljoprivredna mehanizacija

INŽENJERING:

 • Profesionalan i visokokvalitetan 3D dizajn mašinskih konstrukcija
 • Modelovanje mašinskih konstrukcija pametnim i naprednim parametarskim metodama
 • Brza, tačna i automatizovana lista materijala za nabavku materijala
 • Geometrijske i dimenzione tolerancije
 • Modeliranje koristeći tehnike rada sa površinama, parametarsko modeliranje, automatizovan dizajn za brzo dobijanje dokumentacije međusobno sličnih sklopova
 • Automatizacija izrade predmera za nabavku